קריירה, תקנות וחוקים

קביעת השכר מוגדרת בחוק העבודה

קביעת השכר מוגדרת בחוק העבודה

משכורת היא סכום הכסף שמעביד משלם לעובד עבור עבודה, על בסיס חוזה עבודה. ישנם שני שכר, ההשתתפות העצמית ברוטו ממסים ותרומות והחלק נטו שהולך כולו לעובד. קביעת השכר מוגדרת בחוק העבודה. מעסיק המחויב בהסכם...